Project Description

AJ PRODUKTER

AJ Produkter är ett av de ledande postorderföretagen för kontorsmöbler, materialhanterings- och lagringslösningar i Skandinavien, Baltikum och Storbritannien. Baserat på flera års sponsring med inom sport och i synnerhet inom hockey, hade logotypen ett högt igenkännande men kännedomen om varumärket var lågt. Re:retail skapade en kampanj baserad på en karaktär som spelar rollen som en ambitiös mellanchef spelad av Claes Malmberg med en komisk twist. Kampanjen genomfördes genom deras katalog, digital, tryckt och TV -reklam. Kampanjen blev en stor framgång och skapade den önskade varumärkeskännedomen.

Strategi/Creative direction: Robert Kos Re:retail, AD: Petter Engström, Produktion: AJ Produkter In-house