Project Description

SF Marina

SF Marina är en internationellt kända för att producera skräddarsydda premium hamnar och avancerade flytande lösningar över hela världen. Re:retails uppdrag var att återta positionen som en tydlig marknadsledare, skapa ett önskvärt varumärke för både agenter och kunder och att förtydliga tjänsteerbjudandet. Lanseringen ägde rum på METS TRADE Show i Amsterdam, världens största och mest besökta B2B mässa för marinutrustning. I samband med deras 100 års jubileum togs det fram en svenskproducerad lagrad Gin.  Strategi/Creative direction: Robert Kos Re:retail, AD: Petter Engström