Project Description

SWEDESE WEBB

I samband med ett interimsuppdrag som marknadschef för Swedese gjordes ett stort omtag på den grafiska profilen baserat på Swedeses arketypiska position. Bland annat togs det fram en helt ny hemsida för att bättre möta behoven hos både privatkonsument och arkitekter. Hemsidan skapades på en helt ny plattform för att underlätta löpande uppdateringar. Även BIM-objekt integrerades i hemsidan tillsammans med alla övriga 3D modeller. Strategi/Creative direction: Robert Kos Re:retail, AD: Viktor Ekelund Start Communication, Copy: Hannes Dahl Start Communication