Re:vise metoden

Både små och större, mer komplexa projekt ställer stora krav på både oss och beställaren. För att underlätta processen och säkerställa snabbare och kostnadseffektivare resultat har Re:retail utvecklat en arbetsprocess som kallas Re:vise. Denna process täcker varje steg från projektstart till uppföljning. Genom hela processen jobbar vi nära kunden med täta avstämningar.

RE:SEARCH

I en värld med ständigt föränderliga konsumentbeteende är kunskap om kunden och marknaden avgörande. I Re:search fasen tar vi fram projekt specifika underlag  med hjälp av kund- och marknadsanalyser, kommersiellutvärdering av butiker och sortiment.

Erfarenhet från flera liknande processer har lärt oss att denna första del är otroligt viktig för framgången av projektet. Här sätter vi även förutsättningar och ramar för resterande delar vilket ger oss både en tidsplan och en budget att följa.

RE:THINK

I Re:think fasen arbetas de strategiska och konceptuella förutsättningarna för projektet ut. För att säkerställa att strategierna och att det konceptuella tänket blir tydligt visualiseras dessa med hjälp av mood boards och skisser.

RE:DESIGN

För att fånga kunden intresse och uppmärksamhet krävs kreativa och innovativa lösningar tillsammans med en tydlig idé. I Re:design fasen utarbetas skisser och idéer och blir konkreta underlag som kan användas i produktion eller direkt i butik.

RE:LAUNCH

Det här är startpunkten för lansering av det färdigställda konceptet. Här följer vi projektet tillsammans med projektledaren hos kunden och  är tillgängliga för lokal specifica anpassningar och justeringar.

RE:FLECT

I Re:flect fasen summeras hela projektet och allt sammanställs och dokumenteras.

Med hjälp av Re:vise processen kan vi säkerställa att projektet håller den höga kvaliteten som dagens konsumenter kräver.

Kontakt


Hör gärna av dig

  • Banaliden 1, 436 45 Askim

  • robert.kos@reretail.se

  • + 46 76 169 42 93

Enter Your Contact Form 7 Shortcode in Cone Options!

© 2017 Re:retail AB